logo

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne
Siostry zakonne zaangażowane w formację Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 23 października 2014 10:52

W dniach 20 - 24 października 2014 w Laskach k. Warszawy odbywa się sesja formacyjna dla sióstr  mistrzyń wszystkich etapów formacji. Zorganizowana została przez Sekcję Formacji Formatorek wchodzącą w skład  Komisji Formacyjnej pracującej przy KWPŻZZ. Z ramienia Konsulaty obecna była Matka Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, koordynatorka prac Komisji Formacyjnej. Matka Maksymilla otworzyła sesję i poinformowała uczestniczki o inicjatywach organizowanych w Kościele w rozpoczynającym się wkrótce Roku Życia Konsekrowanego. W spotkaniu  wzięło udział 70 sióstr reprezentujących 45 Zgromadzeń zakonnych. W czasie sesji rozważany był temat: „ Świętość w życiu konsekrowanym.” Został on przybliżony przez prelegentów: s. Władysławę Krasiczyńską CSSJ, o. Tomasza Ortman, SJ, p. Danutę Piekarz, o. Tadeusza Florka OCD. Dzień skupienia poprowadził o. Piotr Włodyga OSB.  Siostry dzieliły się  doświadczeniami pracy formacyjnej.

 
Od konserwacji do misji. Wokół "Ewangelii Gaudium" Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 21 października 2014 14:43

Socjalny wymiar ewangelizacji i otwarcie się na ubogich - to niektóre z tematów, poruszanych podczas konferencji "Od konserwacji do misji. Wokół „Ewangelii Gaudium”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji 21 października 2014 r. w Warszawie. Uczestniczył w nim m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Jose Octavio Ruiz Arenas. Żródło:  http://episkopat.pl/informacje_kep/6225.1,Od_konserwacji_do_misji_Wokol_quot_Ewangelii_Gaudium_quot.html

Więcej…
 
Orędzie Synodu Biskupów Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 20 października 2014 08:18

altOrędzie skierowane do Kościoła ma na uwadze w szczególności chrześcijańskie rodziny. Synod wyraża im podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo wierności i wiary. Biskupi zwracają jednak uwagę na osłabienie wiary i wartości rodzinnych, indywidualizm i zubożenie relacji międzyludzkich. Objawia się to w licznych kryzysach małżeńskich, rozbiciu rodziny i tworzeniu nowych związków.

Ojciec Święty Franciszek wyraził wdzięczność za szczere przedstawianie problemów. Podkreślił, że Synod odbywał się w jedności z papieżem i pod jego kierownictwem, co powinno budzić ufność i pokój serca. Zaznaczył, że "Relacja Synodu" stanie się teraz jako Lineamenta podstawą trwających przygotowań do nowego synodu, który odbędzie się w przyszłym roku.

Więcej…
 
Siostry zakonne w trosce o dobro Podopiecznych w DPS-ach Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 17 października 2014 10:47

altW dniu 16 października 2014 r. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma "Amicus" na Żoliborzu, odbyło się Zebranie Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne. Siostry prowadzą w Polsce ponad 50 DPS dla dzieci i ponad 60 dla dorosłych (nie licząc prywatnych domów opieki, których jest ponad 40). Zebranie zostało zorganizowane przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W Zebraniu uczestniczyło ponad 90 Sióstr dyrektorek. Wziął udział również jeden brat zakonny – dyrektor DPS prowadzonego przez zakon męski. Zebranie przeprowadziły Panie z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które od wielu lat zajmują się nadzorem i kontrolą domów pomocy społecznej. Ich kompetencja i znajomość problematyki DPS-ów przebijała podczas wystąpienia. Uczestnicy byli bardzo wdzięczni za zorganizowanie spotkania, a przede wszystkim za merytoryczne przedstawienie przez Prelegentki spraw dotyczących funkcjonowania DPS-ów oraz odpowiedzi na ich problemy i pytania. Ekspertki z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzące to Zebranie, podkreśliły ogromne zaangażowanie sióstr zakonnych w opiekę nad powierzonymi ich trosce niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi. Zgłaszane przez Dyrektorów problemy i szukanie najlepszych rozwiązań wskazują, że dobro podopiecznych jest dla nich najważniejsze i stawiają je na pierwszym miejscu.   http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/statystyka/801-dziea-wasne-na-2014-r

/www.zakony-zenskie.pl/index.php/statystyka/801-dziea-wasne-na-2014-r

 
W Watykanie przedstawiono logo Roku Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 14 października 2014 13:03

alt

W Watykanie zaprezentowano logo Roku Życia Konsekrowanego 2015, który zapowiedział Papież Franciszek. Projekt przedstawiła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla „nieustanne działanie Ducha Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty”.

Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes). lg/ rv

Więcej…
 
14.X Spotkanie wikariuszy biskupich, referentów i referentek diecezjalnych ds. życia konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 15 października 2014 00:00

alt

Spotkanie wikariuszy biskupich, referentów i referentek diecezjalnych ds. życia konsekrowanego odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu przewodniczył bp Kazimierz Gurda, przewodniczący KEP i ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Biskup Kazimierz Gurda wprowadził w tematykę  spotkania na temat organizacji Roku Życia Konsekrowanego w polskich diecezjach. W spotkaniu zorganizowanym przez KEP wzięli udział  biskupi, należący do Komisji, przewodniczący czterech konferencji wyższych przełożonych, wikariusze biskupi, siostry referentki, i po raz pierwszy nowi delegaci ds. zakonów męskich w diecezjach. Program spotkania przedstawiał się następująco: o. Kazimierz Malinowski, sekretarz Komisji powiedział o  propozycjach programu działania w Roku Życia Konsekrowanego w Kościołach Lokalnych; Pan Piotr Wysocki  mówił o wykorzystaniu mediów regionalnych w Roku Życia Konsekrowanego. Natomiast M. Danuta Wróbel omówiła  Program duszpasterski 2014/2015, a  życie konsekrowane. Pan Piotr Wysocki, dziennikarz i wybitny specjalista w zakresie doradztwa wizerunkowego i komunikacyjnego, przedstawił wstępne wyniki przeprowadzonych na zlecenie czterech Konferencji wyższych przełożonych badań, które pozwalają określić, jaka jest współczesna znajomość życia konsekrowanego w naszym społeczeństwie, a co za tym idzie przygotować skuteczną kampanię medialną w czasie Roku Życia Konsekrowanego.

Więcej…
 
17-18.X.2014 Spotkanie Dyrektorów Specjalnych Ośrodków Wychowawczych Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 13 października 2014 13:59

W dniu 17-19 października 2014 odbędzie się spotkanie Dyrektorów Specjalnych Ośrodków Wychowawczych w dniach 17-19 października 2014 r. w SOW „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, ul. Bp. T. Kubiny 2/4. Spotkanie rozpoczniemy w piątek o godz. 17.00 Nieszporami z konferencją. W sobotę o godz. 7.30  w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze będzie odprawiona Msza św. w naszej intencji. Tematyka spotkania obejmie m. in. zasadność funkcjonowania SOW-ów, specyfikę sposobu pracy, potrzebę istnienia tego typu Ośrodków. Spotkanie planujemy zakończyć w niedzielę obiadem.

 
10 października Inauguracja nowego roku zajęć w Studium Formacyjnym Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 10 października 2014 15:59

altInauguracja nowego roku zajęć w Studium Formacyjnym. W domu zakonnym Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie, przy ul. Żytniej, 60 osobowa  grupa sióstr juniorystek, nowicjuszek i postulantek  z 25 zgromadzeń zakonnych rozpoczęła swoje zajęcia w kolejnym roku Studium Formacyjnym w Warszawie. Mszę św. sprawował ks. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Studium jest włączone do Papieskiego Wydziału Teologicznego sekcji św. Jana Chrzciciela. W uroczystościach uczestniczyła również M. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłsierdzia, konsultorka Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Zarówno Matka Petra jak i Ksiądz Rektor nawiązywali w swoich wypowiedziach do wdzięczności za dar powołania i troski o jego rozwój poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy Na zakończenie siostry rozpoczynające pierwszy rok otrzymały indeksy z rąk Księdza Rektora.

Więcej…
 
17-19 października Kongregacja Osób Odpowiedzialnych za Powołania, Jasna Góra Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 07 października 2014 12:21

Kongregacja Osób Odpowiedzialnych za Powołania, organizuje spotkanie referentów i referentki powołaniowych na Jasnej Górze (nocleg i wyżywienie we własnym zakresie). Rozpoczęcie -  godz. 15.30 Temat Spotkania: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1Kor 1,26) Program poniżej

Więcej…
 
PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2014/2015 Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 18 czerwca 2014 09:22

Pierwszym krokiem na drodze nawrócenia jest słuchanie Ewangelii, w której Chrystus uczy, że jest ono podstawową przemianą w życiu Jego uczniów. Przemiana taka czyni bardziej transparentnym życie konsekrowane, a osoby konsekrowane czytelnym znakami Boga. Takie podejście uchroni nas od dążenia do przemieniania naprzód innych, wszystkiego wokół i struktur, zamiast samych siebie.

Jeśli nawrócenie leży u podstaw odrodzenia życia chrześcijańskiego, to tym bardziej służy ono odrodzeniu życia konsekrowanego i osób konsekrowanych.

Propozycję Programu przygotowali: Ks. Tomasz Rusiecki - wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, S. Alberta Gdaczyńska - referentka diecezjalna, s. Danuta Wróbel przewodnicząca Komisji Życia Konsekrowanego przy KWPŻZZ,  s. Krystyna Dębowska członkini komisji.

Więcej…
 
Franciszek rozpoczął nadzwyczajny Synod Biskupów o rodzinie Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 07 października 2014 08:53

altUroczystą Mszą św., sprawowaną w bazylice watykańskiej, rozpoczęło się 5 października III nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów nt. „Wyzwań duszpasterskich dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Wraz z Franciszkiem koncelebrowało ją 191 ojców synodalnych, w tym wielu biskupów i księży katolickich Kościołów wschodnich. Prace tego zgromadzenia potrwają do 19 bm.

Na początku Eucharystii papież zatrzymał się przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców, błogosławionych Zelii i Ludwika Martinów.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

© 2001-2012 Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych * webmaster * XHTML and CSS.