logo

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne
Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 18 listopada 2014 11:18

W związku ze zbliżającym się Rokiem Życia Konsekrowanego, Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy, przygotowała „Komunikat”.

Więcej…
 
List Przewodniczącej KWPŻZZ na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 13 listopada 2014 10:40

 alt

ROK  ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Kochane Siostry w Chrystusie Panu!

 Radują się serca nasze z otrzymanego powołania, w którym objawia się przeogromna wielkość Chrystusa królującego i nieograniczona moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele. Ten wspaniały dar to inicjatywa Boga, to łaska uzdalniająca nas do głoszenia i świadczenia o tym, czego dokonuje w nas Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem.

Uwiodłeś mnie Panie. A ja pozwoliłem się uwieść! (por Jer 20,7) W tym szczególnym i wyjątkowym Roku w Kościele powszechnym, poświęconym życiu konsekrowanemu na całym świecie, łączymy się duchowo ze wszystkimi, którzy dali się uwieść Chrystusowi i poszli za Nim. Ta przygoda miłości z Chrystusem prowadzi do radosnego głoszenia życiem i słowem, piękna ubóstwa w duchu i czystości serca, posłuszeństwa i wolności w służbie braciom. (por. Rozpocząć na nowo od Chrystusa, nr 45).

Więcej…
 
Nnowa Instrukcja o uzyskaniu osobowości prawnej Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 21 listopada 2014 09:46

Od 1 listopada 2014 r. obowiązuje nowa Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne oraz powiadamiania o powołaniu i odwołaniu osoby pełniącej funkcję organu osoby prawnej.
W związku z tym wszystkie sprawy związane z osobowością prawną załatwiane w Ministerstwie lub u Wojewody  po tej dacie powinny uwzględniać nowe wytyczne.
Tekst Instrukcji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/files/instrukcja_-_powiadamianie_organow_panstwowych_o_uzyskaniu_osobowosci_prawnej_przez_instytucje_koscielne_z.pdf

 
7-9.XI.2014 Sesja: BLASKI I CIENIE WIEKU ŚREDNIEGO Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 30 września 2014 08:15

Druga edycja  sesji 7-9.XI.2014r. miejsce spotkania „Caritas Polska” – Warszawa, ul. Okopowa 55.

 Na sesję są zaproszone siostry między 45-60 rokiem życia, które są zainteresowane sprawami związanymi z półmetkiem własnego życia. W trakcie sesji będzie też możliwość spotkania z: wykładowcami.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Konsulty KWPZŻ na Skwerze w Warszawie. Ilość miejsc jest ograniczona.

3-5.X.2014 r. Odbyła się pierwsza edycja sesji „Blaski i cienie wieku średniego”, w której uczestniczyło ponad 50 sióstr. Uczestniczki były bardzo zadowolone z podjętej tematyki i sposobu przekazu. Czynnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach i wykładach. Sesja została przyjęta pozytywnie. Program sesji poniżej.

Poprawiony: poniedziałek, 03 listopada 2014 10:26
Więcej…
 
Siostry zakonne zaangażowane w formację Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 23 października 2014 10:52

W dniach 20 - 24 października 2014 w Laskach k. Warszawy odbywa się sesja formacyjna dla sióstr  mistrzyń wszystkich etapów formacji. Zorganizowana została przez Sekcję Formacji Formatorek wchodzącą w skład  Komisji Formacyjnej pracującej przy KWPŻZZ. Z ramienia Konsulaty obecna była Matka Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, koordynatorka prac Komisji Formacyjnej. Matka Maksymilla otworzyła sesję i poinformowała uczestniczki o inicjatywach organizowanych w Kościele w rozpoczynającym się wkrótce Roku Życia Konsekrowanego. W spotkaniu  wzięło udział 70 sióstr reprezentujących 45 Zgromadzeń zakonnych. W czasie sesji rozważany był temat: „ Świętość w życiu konsekrowanym.” Został on przybliżony przez prelegentów: s. Władysławę Krasiczyńską CSSJ, o. Tomasza Ortman, SJ, p. Danutę Piekarz, o. Tadeusza Florka OCD. Dzień skupienia poprowadził o. Piotr Włodyga OSB.  Siostry dzieliły się  doświadczeniami pracy formacyjnej.

 
Od konserwacji do misji. Wokół "Ewangelii Gaudium" Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 21 października 2014 14:43

Socjalny wymiar ewangelizacji i otwarcie się na ubogich - to niektóre z tematów, poruszanych podczas konferencji "Od konserwacji do misji. Wokół „Ewangelii Gaudium”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji 21 października 2014 r. w Warszawie. Uczestniczył w nim m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Jose Octavio Ruiz Arenas. Żródło:  http://episkopat.pl/informacje_kep/6225.1,Od_konserwacji_do_misji_Wokol_quot_Ewangelii_Gaudium_quot.html

Więcej…
 
Orędzie Synodu Biskupów Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 20 października 2014 08:18

altOrędzie skierowane do Kościoła ma na uwadze w szczególności chrześcijańskie rodziny. Synod wyraża im podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo wierności i wiary. Biskupi zwracają jednak uwagę na osłabienie wiary i wartości rodzinnych, indywidualizm i zubożenie relacji międzyludzkich. Objawia się to w licznych kryzysach małżeńskich, rozbiciu rodziny i tworzeniu nowych związków.

Ojciec Święty Franciszek wyraził wdzięczność za szczere przedstawianie problemów. Podkreślił, że Synod odbywał się w jedności z papieżem i pod jego kierownictwem, co powinno budzić ufność i pokój serca. Zaznaczył, że "Relacja Synodu" stanie się teraz jako Lineamenta podstawą trwających przygotowań do nowego synodu, który odbędzie się w przyszłym roku.

Więcej…
 
Siostry zakonne w trosce o dobro Podopiecznych w DPS-ach Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 17 października 2014 10:47

altW dniu 16 października 2014 r. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma "Amicus" na Żoliborzu, odbyło się Zebranie Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne. Siostry prowadzą w Polsce ponad 50 DPS dla dzieci i ponad 60 dla dorosłych (nie licząc prywatnych domów opieki, których jest ponad 40). Zebranie zostało zorganizowane przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W Zebraniu uczestniczyło ponad 90 Sióstr dyrektorek. Wziął udział również jeden brat zakonny – dyrektor DPS prowadzonego przez zakon męski. Zebranie przeprowadziły Panie z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które od wielu lat zajmują się nadzorem i kontrolą domów pomocy społecznej. Ich kompetencja i znajomość problematyki DPS-ów przebijała podczas wystąpienia. Uczestnicy byli bardzo wdzięczni za zorganizowanie spotkania, a przede wszystkim za merytoryczne przedstawienie przez Prelegentki spraw dotyczących funkcjonowania DPS-ów oraz odpowiedzi na ich problemy i pytania. Ekspertki z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzące to Zebranie, podkreśliły ogromne zaangażowanie sióstr zakonnych w opiekę nad powierzonymi ich trosce niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi. Zgłaszane przez Dyrektorów problemy i szukanie najlepszych rozwiązań wskazują, że dobro podopiecznych jest dla nich najważniejsze i stawiają je na pierwszym miejscu.   http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/statystyka/801-dziea-wasne-na-2014-r

/www.zakony

 
W Watykanie przedstawiono logo Roku Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 14 października 2014 13:03

alt

W Watykanie zaprezentowano logo Roku Życia Konsekrowanego 2015, który zapowiedział Papież Franciszek. Projekt przedstawiła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla „nieustanne działanie Ducha Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty”.

Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes). lg/ rv

Więcej…
 
14.X Spotkanie wikariuszy biskupich, referentów i referentek diecezjalnych ds. życia konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 15 października 2014 00:00

alt

Spotkanie wikariuszy biskupich, referentów i referentek diecezjalnych ds. życia konsekrowanego odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu przewodniczył bp Kazimierz Gurda, przewodniczący KEP i ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Biskup Kazimierz Gurda wprowadził w tematykę  spotkania na temat organizacji Roku Życia Konsekrowanego w polskich diecezjach. W spotkaniu zorganizowanym przez KEP wzięli udział  biskupi, należący do Komisji, przewodniczący czterech konferencji wyższych przełożonych, wikariusze biskupi, siostry referentki, i po raz pierwszy nowi delegaci ds. zakonów męskich w diecezjach. Program spotkania przedstawiał się następująco: o. Kazimierz Malinowski, sekretarz Komisji powiedział o  propozycjach programu działania w Roku Życia Konsekrowanego w Kościołach Lokalnych; Pan Piotr Wysocki  mówił o wykorzystaniu mediów regionalnych w Roku Życia Konsekrowanego. Natomiast M. Danuta Wróbel omówiła  Program duszpasterski 2014/2015, a  życie konsekrowane. Pan Piotr Wysocki, dziennikarz i wybitny specjalista w zakresie doradztwa wizerunkowego i komunikacyjnego, przedstawił wstępne wyniki przeprowadzonych na zlecenie czterech Konferencji wyższych przełożonych badań, które pozwalają określić, jaka jest współczesna znajomość życia konsekrowanego w naszym społeczeństwie, a co za tym idzie przygotować skuteczną kampanię medialną w czasie Roku Życia Konsekrowanego.

Więcej…
 
17-18.X.2014 Spotkanie Dyrektorów Specjalnych Ośrodków Wychowawczych Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 13 października 2014 13:59

W dniu 17-19 października 2014 odbędzie się spotkanie Dyrektorów Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. w SOW „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, ul. Bp. T. Kubiny 2/4. Spotkanie rozpoczniemy w piątek o godz. 17.00 Nieszporami z konferencją. W sobotę o godz. 7.30  w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze będzie odprawiona Msza św. w naszej intencji. Tematyka spotkania obejmie m. in. zasadność funkcjonowania SOW-ów, specyfikę sposobu pracy, potrzebę istnienia tego typu Ośrodków. Spotkanie planujemy zakończyć w niedzielę obiadem.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

© 2001-2012 Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych * webmaster * XHTML and CSS.