logo

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne
8 września 2014 r. Siostry zakonne z Chin w Sekretariacie KEP Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 09 września 2014 10:45

altOd 5 do 25 września gości w Polsce 22 siostry zakonne z Chin. Siostry zostały zaproszone przez Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, które działa w Polsce na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach. W stowarzyszeniu są zaangażowane dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Werbistek s. Aleksandra Huf i s. Weronika Maria Klebba. W ramach seminarium na temat życia konsekrowanego siostry odwiedzą m.in. Warszawę, Kraków i Opole.

Seminarium dla sióstr zakonnych z Chin w Polsce organizowane jest po raz drugi. Uczestniczą w nim głównie przełożone i siostry odpowiedzialne za formację w swoich wspólnotach zakonnych w Chinach. Poza wykładami na temat życia i formacji zakonnej, siostry odwiedzają różne ośrodki życia religijnego w Polsce. Mają też okazję spotkać się z kilkoma biskupami naszego kraju oraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliore.

Więcej…
 
9 IX Odbyło się szkolenia z zakresu ubezpieczenia duchownych Drukuj
czwartek, 04 września 2014 13:15

altKomisja administracyjno prawna przy Konferencji WPŻZZ zorganizowała w Warszawie w siedzibie Caritas Polska  szkolenie dla sióstr, które zajmują się sprawami ubezpieczenia duchownych.  Szkolenie przeprowadzili pracownicy I Oddziału ZUS w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 93 siostry, było duże zainteresowanie tematyką, uczestniczki miały okazję do zadawania pytań i możliwość indywidualnych konsultacji. Zostały podjęte następujące tematy: 

  • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • zbiegi różnych tytułów ubezpieczenia
  • korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych
  • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – oddelegowanie sióstr do posługi w krajach UE
  • zasiłki chorobowe po ustaniu zatrudnienia a ubezpieczenie osób duchownych
  • przyznawanie i obliczanie świadczeń emerytalno-rentowych polskich
  • przyznawanie i obliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z uwzględnieniem pracy w innych krajach

alt


 
9-11.IX. 2014 Sesja formacyjna dla Sióstr pielęgniarek i pracujacych przy chorych Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 07 sierpnia 2014 09:00

altW dniach 9-11 września na Jasnej Górze odbyła się Sesja formacyjna dla sióstr pielęgniarek i pracujących przy chorych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

W tym roku sesji przyświecało hasło: „Św. Jan Paweł II – przyjaciel, orędownik każdego chorego”. Jak mówią siostry pielęgniarki czas sesji to czas umocnienia duchowego, formacji zawodowej i spotkania sióstr różnych zgromadzeń i charyzmatów.

„Tak, jak pielęgniarki, wykonujemy swoją pracę wśród osób chorych, cierpiących. Pracujemy w szpitalach, domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Niesiemy pomoc tam, gdzie potrzeba” – powiedziała s. Beata Zofia Hajko ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie.

Więcej…
 
20-21.IX 2014 r. Sesja formacyjna dla wychowawczyń i nauczycielek Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 04 września 2014 13:26

Komisja ds. Wychowania i Nauczania - Sekcja wychowawczo – nauczycielska działająca przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych serdecznie zaprasza na sesję:  Współczesne zagrożenia duchowe

Więcej…
 
Papież spotkał się z osobami konsekrowanymi w Korei Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   

alt

Do radosnego świadectwa miłości Chrystusa i Kościoła, czerpiącego z Bożego miłosierdzia i wyrażającego się w wiernym życiu radami ewangelicznymi zachęcił papież Franciszek zakonnice i zakonników Korei. Spotkał się z nimi w audytorium charyzmatycznego ośrodka Szkoła Miłości w Kkottongnae. Zgromadziło się tam 5 tys. osób konsekrowanych.

W swoim przemówieniu Papież Franciszek podkreślił, że w centrum powołania do życia konsekrowanego znajduje się mocne przekonanie o tym, że jesteśmy miłowani przez Boga. Zakonnice i zakonnicy mają być dla innych namacalnym znakiem obecności Królestwa Bożego, przedsmakiem wiecznych radości nieba. - Tylko wtedy, gdy nasze świadectwo jest radosne, będziemy pociągać ludzi do Chrystusa. A radość ta jest darem, który karmi się życiem modlitwy, rozważaniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów i życiem wspólnotowym. Kiedy ich brakuje, pojawiają się słabości i trudności, tłumiące radość, której tak dogłębnie zaznaliśmy na początku naszej drogi - zauważył Franciszek.

Przemówienie papieża:

Więcej…
 
Zapowiedź publikacji dokumentu o zarządzaniu majątkiem wspólnot zakonnych Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 05 sierpnia 2014 14:56

Stolica Apostolska opublikuje w najbliższych dniach dokument dotyczący zarządzania majątkiem wspólnot zakonnych. Poinformował o tym kard. João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sam Papież polecił kongregacji zając się tym zagadnieniem. Wynika to z przemian, jakie następują w życiu konsekrowanym. Z jednej strony powstają nowe klasztory, pustelnie, wspólnoty, inne natomiast obumierają i pozostaje po nich majątek. Innym wyzwaniem są problemy z utrzymaniem szkół czy szpitali prowadzonych przez zakony. Wynika to między innymi z coraz trudniejszej współpracy z państwem. Brazylijski kardynał zapowiada, że jednym z głównych celów tego dokumentu będzie przywrócenie prymatu Ewangelii, a nie kapitalizmu w zarządzaniu zakonnym majątkiem.

Więcej…
 
Uroczyste przekazanie urzędu Sekretarza Generalnego KEP Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 14 lipca 2014 14:43

W poniedziałek, 14 lipca 2014 r., w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie  w obecności przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego nastąpiło  urzędowe przekazanie biskupowi Arturowi Mizińskiemu sekretariatu oraz obowiązków sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi dokonali wyboru nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP, 10 czerwca 2014 r. Na stanowisko to wybrali bp. Artura Mizińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.

Biskup Artur G. Miziński ma 49 lat. Jest prawnikiem w wykształcenia, ma 25-letni staż kapłański, biskupem jest od 10 lat. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.  Odbył też studium rotalne przy Trybunale Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego. Jest wykładowcą prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kieruje Katedrą Kościelnego Prawa Karnego. Przed przyjęciem urzędu sekretarza generalnego KEP, bp Artur Miziński  pełnił w Konferencji Episkopatu Polski funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa prawników, członka Rady Prawnej KEP i Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.                                                                                                                       za www.episkopat.pl

 
List Gratulacyjny Prefekta KIŻKiSŻAp dla Przewodniczącej KWPŻZZ Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 02 lipca 2014 11:11

Zebranie Plenarne potwierdziło zaufanie do Matki, wybierając Ją ponownie na Przewodniczącą Konferencji. Składamy Matce nasze najlepsze życzenia, by zechciała Matka nadal kierować Zakonnicami w Polsce i animować je na drodze  świętości i ewangelicznego świadectwa.

Więcej…
 
PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2014/2015 Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 18 czerwca 2014 09:22

Pierwszym krokiem na drodze nawrócenia jest słuchanie Ewangelii, w której Chrystus uczy, że jest ono podstawową przemianą w życiu Jego uczniów. Przemiana taka czyni bardziej transparentnym życie konsekrowane, a osoby konsekrowane czytelnym znakami Boga. Takie podejście uchroni nas od dążenia do przemieniania naprzód innych, wszystkiego wokół i struktur, zamiast samych siebie.

Jeśli nawrócenie leży u podstaw odrodzenia życia chrześcijańskiego, to tym bardziej służy ono odrodzeniu życia konsekrowanego i osób konsekrowanych.


Propozycję Programu przygotowali: Ks. Tomasz Rusiecki - wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, S. Alberta Gdaczyńska - referentka diecezjalna, s. Danuta Wróbel przewodnicząca Komisji Życia Konsekrowanego przy KWPŻZZ,  s. Krystyna Dębowska członkini komisji.

Więcej…
 
INICJATYWY PROPONOWANE PRZEZ KONGREGACJE IŻKSŻAp związane z Rokiem Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 06 czerwca 2014 14:31

W końcu stycznia, w czasie konferencji prasowej w watykańskiej Sala Stampa, Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz i Sekretarz Kongregacji José Rodríguez Carballo przedstawili cele i założenia tego roku oraz zapowiedzieli w ogólnym zarysie inicjatywy z nim związane. W końcu lutego w czasie spotkania w studium prawnym KIŻKSŻAp przekazali bardziej konkretne informacje dotyczące inicjatyw „odgórnych”. Jest oczywiste, że inicjatywy Kongregacji to część spraw związanych z zapowiedzianym Rokiem Życia Konsekrowanego. Pozostaje otwarte pole dla inicjatyw Kościołów lokalnych i Konferencji narodowych.

Rok Życia Konsekrowanego rozpocznie się 29 listopada 2014 r. celebracją w bazylice watykańskiej, w dzień pro orantibus, o ile pozwoli na to kalendarz Ojca Świętego. Według Prefekta Kongregacji trzy cele przyświecają przygotowaniom i celebracji tej inicjatywy. Oto skrót jego przemówienia w trakcie spotkania w Sala Stampa.

Więcej…
 
Bp Wojciech Polak nowym metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 19 maja 2014 10:44

Prymas Polski

 Nowym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski papież Franciszek mianował biskupa Wojciecha Polaka. Od     2011 r. pełni on funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Z urzędu wchodzi w skład Prezydium i Rady Stałej KEP, należy do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu. Jest również członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Funkcję sekretarza generalnego Episkopatu łączył z posługą biskupią w archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie od 2003 r. był biskupem pomocniczym.

Ingres arcybiskupa Wojciecha Polaka do gnieźnieńskiej archikatedry odbędzie się 7 czerwca 2014 r. Jako metropolita, odbierze on w Rzymie z rąk papieża Franciszka paliusz w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca br.

Przedstawiamy sylwetkę nowego Prymasa Polski:

Bp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 roku stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8

© 2001-2012 Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych * webmaster * XHTML and CSS.