logo

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne
Uroczyste przekazanie urzędu Sekretarza Generalnego KEP Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 14 lipca 2014 14:43

W poniedziałek, 14 lipca 2014 r., w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie  w obecności przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego nastąpiło  urzędowe przekazanie biskupowi Arturowi Mizińskiemu sekretariatu oraz obowiązków sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi dokonali wyboru nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP, 10 czerwca 2014 r. Na stanowisko to wybrali bp. Artura Mizińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.

Biskup Artur G. Miziński ma 49 lat. Jest prawnikiem w wykształcenia, ma 25-letni staż kapłański, biskupem jest od 10 lat. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.  Odbył też studium rotalne przy Trybunale Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego. Jest wykładowcą prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kieruje Katedrą Kościelnego Prawa Karnego. Przed przyjęciem urzędu sekretarza generalnego KEP, bp Artur Miziński  pełnił w Konferencji Episkopatu Polski funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa prawników, członka Rady Prawnej KEP i Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.                                                                                                                       za www.episkopat.pl

 
List Gratulacyjny Prefekta KIŻKiSŻAp dla Przewodniczącej KWPŻZZ Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 02 lipca 2014 11:11

Zebranie Plenarne potwierdziło zaufanie do Matki, wybierając Ją ponownie na Przewodniczącą Konferencji. Składamy Matce nasze najlepsze życzenia, by zechciała Matka nadal kierować Zakonnicami w Polsce i animować je na drodze  świętości i ewangelicznego świadectwa.

Więcej…
 
PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2014/2015 Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 18 czerwca 2014 09:22

Pierwszym krokiem na drodze nawrócenia jest słuchanie Ewangelii, w której Chrystus uczy, że jest ono podstawową przemianą w życiu Jego uczniów. Przemiana taka czyni bardziej transparentnym życie konsekrowane, a osoby konsekrowane czytelnym znakami Boga. Takie podejście uchroni nas od dążenia do przemieniania naprzód innych, wszystkiego wokół i struktur, zamiast samych siebie.

Jeśli nawrócenie leży u podstaw odrodzenia życia chrześcijańskiego, to tym bardziej służy ono odrodzeniu życia konsekrowanego i osób konsekrowanych.


Propozycję Programu przygotowali: Ks. Tomasz Rusiecki - wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, S. Alberta Gdaczyńska - referentka diecezjalna, s. Danuta Wróbel przewodnicząca Komisji Życia Konsekrowanego przy KWPŻZZ,  s. Krystyna Dębowska członkini komisji.

Więcej…
 
INICJATYWY PROPONOWANE PRZEZ KONGREGACJE IŻKSŻAp związane z Rokiem Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 06 czerwca 2014 14:31

W końcu stycznia, w czasie konferencji prasowej w watykańskiej Sala Stampa, Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz i Sekretarz Kongregacji José Rodríguez Carballo przedstawili cele i założenia tego roku oraz zapowiedzieli w ogólnym zarysie inicjatywy z nim związane. W końcu lutego w czasie spotkania w studium prawnym KIŻKSŻAp przekazali bardziej konkretne informacje dotyczące inicjatyw „odgórnych”. Jest oczywiste, że inicjatywy Kongregacji to część spraw związanych z zapowiedzianym Rokiem Życia Konsekrowanego. Pozostaje otwarte pole dla inicjatyw Kościołów lokalnych i Konferencji narodowych.

Rok Życia Konsekrowanego rozpocznie się 29 listopada 2014 r. celebracją w bazylice watykańskiej, w dzień pro orantibus, o ile pozwoli na to kalendarz Ojca Świętego. Według Prefekta Kongregacji trzy cele przyświecają przygotowaniom i celebracji tej inicjatywy. Oto skrót jego przemówienia w trakcie spotkania w Sala Stampa.

Więcej…
 
List Prymasa Seniora Abpa Józefa Kowalczyka do Żeńskich Wspólnot Charyzmatycznych w Polsce Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 03 czerwca 2014 09:28

Abp Józef Kowalczyk na zakończenie swojej posługi prymasowskiej przesłał list do osób konsekrowanych.

"Waszym wspólnotom charyzmatycznym i każdej Siostrze z osobna, serdecznie dziękuję za wspólne zapisywanie – modlitwą, cierpieniem i czynem - kart życia, które już przechodzą do historii."


Więcej…
 
Bp Wojciech Polak nowym metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 19 maja 2014 10:44

Prymas Polski

 Nowym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski papież Franciszek mianował biskupa Wojciecha Polaka. Od     2011 r. pełni on funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Z urzędu wchodzi w skład Prezydium i Rady Stałej KEP, należy do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu. Jest również członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Funkcję sekretarza generalnego Episkopatu łączył z posługą biskupią w archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie od 2003 r. był biskupem pomocniczym.

Ingres arcybiskupa Wojciecha Polaka do gnieźnieńskiej archikatedry odbędzie się 7 czerwca 2014 r. Jako metropolita, odbierze on w Rzymie z rąk papieża Franciszka paliusz w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca br.

Przedstawiamy sylwetkę nowego Prymasa Polski:

Bp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 roku stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Więcej…
 
List Kard. Prefekta Kongregacji ds. IŻKISŻA do Osób Konsekrowanych w Polsce Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 15 maja 2014 08:47

Przewielebny Ojcze,
Przewielebna Matko,

Po zakończeniu wizyty ad limina Biskupów Konferencji Episkopatu Polski nasze Dykasterium pragnie podzielić się z Wami uczuciami wdzięczności Panu za cuda Jego miłości, którymi On sam, z wielką wspaniałomyślnością, zechciał obdarować drogą ziemię polską przez ewangeliczne świadectwo jej synów i córek, którzy w sequela Christi drogą rad ewangelicznych dają wspaniałe świadectwo gorliwości w miłości, w pełnieniu dobra i w posłudze apostolskiej.

Wasi Pasterze wyrazili wielką wdzięczność za obecność i żywotność życia konsekrowanego w Polsce. Nadzwyczajne bogactwo i zróżnicowanie charyzmatów jest przeogromnym darem miłości Boga dla swego Kościoła. Wierność charyzmatowi, zachowanie Konstytucji i reguł jest czytelnym świadectwem pragnienia wzrastania w świętości i intensyfikowania więzi komunii i współodpowiedzialności z Kościołem lokalnym. To wszystko zresztą wspaniale się uwidocznia dzięki różnym dziełom charyzmatycznym, które każdy instytut zakonny prowadzi z prawdziwą wyobraźnią miłosierdzia, w stałym wsłuchiwaniu się w znaki czasu i w pełnym miłości odczytywaniu potrzeb ludu Bożego.

Więcej…
 
16-17 Spotkanie Sióstr Historyczek w Warszawie, „Amicus” na Żoliborzu Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 29 kwietnia 2014 16:08

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce oraz Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 43. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych: „O warsztacie historyka praktycznie ”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 maja 2014 r. w programie między innymi wizyta w archiwum Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Program poniżej.

Więcej…
 
Nowa Konsulta Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 03 kwietnia 2014 11:43

W czasie 129 Zebrania Plenarnego naszej Konferencji została wybrana nowa Konsulta, którą będzie kierowała pracami Konferencji w latach 2014-2017. Przewodniczącą jest M. Leticja Niemczura, przełożona Generalna Sióstr Józefitek; Wice przewodniczącą – M. Agata Mirek, Przełożona Generalna Córek Maryi Niepokalanej.  Ponadto w skład Konsulty weszły:

M. Maksymilla Pliszka, Przełożona Generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, M. Petra Kowalczyk, Przełożona Generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, M. Joanna Wiśniowska, Przełożona Generalna Sióstr Serafitek, M. Radosława Podgórska, Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, M. Krzysztofa Babraj, Przełożona Generalna Sióstr Albertynek, M. Antonina Kasjaniuk, Przełożona Generalna Sióstr Opatrzności Bożej.

Dziękujemy najserdeczniej ustępującej Konsulcie za ofiarną i twórczą pracę dla życia zakonnego w Polsce. Niech Pan Bóg wynagrodzi włożone serce i poniesione trudy. Nowej Konsulcie życzymy darów i asystencji Ducha Świętego  w inspirowaniu i moderowaniu pracy Konferencji w tym bogatym okresie, który się przed nami otwiera: kanonizacja Papieża Jana XXIII i Jana Pawła II i Rok Życia Konsekrowanego w Kościele powszechnym i Kościele w Polsce

 
Orędzie Ojca Świętego na 51. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania 11 maja 2014 Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 23 kwietnia 2014 10:56

Uczyńmy z naszych serc "żyzną glebę" do słuchania i przyjęcia Słowa Bożego oraz do życia nim i przynoszenia dzięki temu owoców - napisał Franciszek w orędziu na tegoroczny, 51. już Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Zgodnie z wieloletnią praktyką, jest on obchodzony w Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w IV Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku wypada 11 maja. Tegoroczny Dzień będzie obchodzony pod hasłem "Powołania - świadectwa prawdy".

czytaj dalej
 
129 Zebranie Plenarne KWPŻZZ Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 31 marca 2014 09:02

W dniach 1-3 kwietnia 2014 w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu KEP, odbędzie się 129 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Będzie ono miało charakter sprawozdawczy i wyborczy. Zebranie, jak zwykle, rozpocznie Mszą św. J.E. Ks. Nuncjusz Celestino Migliore.  Wobec zbliżającej się kanonizacji Bł. Jana Pawła II uczestniczki spotkania będą dzieliły się refleksjami nad nauczaniem Błogosławionego o życiu zakonnym. J.E. Ks. Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP będzie mówił o aktualnych sprawach Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.  Gościem Zebrania będzie też Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, o. Janusz Sok. W ostatnim dniu Zebrania Plenarnego zostanie przekazana uczestniczkom Iskra Miłosierdzia, którą Przewodnicząca KWPŻZZ M. Leticja Niemczura otrzymała z rąk J.Em. Ks. Kardynała S. Dziwisza w czasie uroczystości w Krakowie.                                                                                                                                                        sjol

 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8

© 2001-2012 Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych * webmaster * XHTML and CSS.