logo

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne
List Kard. Prefekta Kongregacji ds. IŻKISŻA do Osób Konsekrowanych w Polsce Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 15 maja 2014 08:47

Przewielebny Ojcze,
Przewielebna Matko,

Po zakończeniu wizyty ad limina Biskupów Konferencji Episkopatu Polski nasze Dykasterium pragnie podzielić się z Wami uczuciami wdzięczności Panu za cuda Jego miłości, którymi On sam, z wielką wspaniałomyślnością, zechciał obdarować drogą ziemię polską przez ewangeliczne świadectwo jej synów i córek, którzy w sequela Christi drogą rad ewangelicznych dają wspaniałe świadectwo gorliwości w miłości, w pełnieniu dobra i w posłudze apostolskiej.

Wasi Pasterze wyrazili wielką wdzięczność za obecność i żywotność życia konsekrowanego w Polsce. Nadzwyczajne bogactwo i zróżnicowanie charyzmatów jest przeogromnym darem miłości Boga dla swego Kościoła. Wierność charyzmatowi, zachowanie Konstytucji i reguł jest czytelnym świadectwem pragnienia wzrastania w świętości i intensyfikowania więzi komunii i współodpowiedzialności z Kościołem lokalnym. To wszystko zresztą wspaniale się uwidocznia dzięki różnym dziełom charyzmatycznym, które każdy instytut zakonny prowadzi z prawdziwą wyobraźnią miłosierdzia, w stałym wsłuchiwaniu się w znaki czasu i w pełnym miłości odczytywaniu potrzeb ludu Bożego.

Na osobne przypomnienie zasługuje fakt licznej bezpośredniej obecności duszpasterskiej życia konsekrowanego w Polsce poprzez zaangażowanie tak wielu zakonników nie tylko w prowadzenie parafii, rektoratów i sanktuariów, ale także i przede wszystkim w gorliwą współpracę z klerem diecezjalnym i z laikatem w sakramentalnej posłudze spowiedzi i kierownictwa duchowego, rekolekcji, spotkań, konferencji, dni skupienia i w tym wszystkim, co służy wzrostowi i dojrzewaniu duchowemu i chrześcijańskiemu.

Obecność życia konsekrowanego kontemplacyjnego jest jedną z piękniejszych stron Waszej współczesnej historii. Te święte miejsca, prawdziwe oazy ducha, w których można przebywać, odpocząć, napoić i nakarmić ducha, aby podjąć na nowo, jak prorok Eliasz, długą drogę życia, pozostają punktami oparcia dla wszystkich, dla pasterzy, dla księży, dla konsekrowanych, dla ludu Bożego, aby pamiętali i głosili wszystkim priorytet Ducha i najwyższą wartość modlitwy.

Uderzył nas w szczególny sposób fakt, że Biskupi przedstawili życie konsekrowane w pełni jego charakterystycznych form, ponieważ obok tradycyjnych form konsekracji (życie kontemplacyjne, życie aktywne i apostolskie) mówili o nowych formach, które często są ignorowane; chodzi o instytuty świeckie (niektóre z nich powstałe w kraju), dziewice i wdowy konsekrowane i pustelników.

Pragniemy teraz podzielić się z Wami niektórymi wyzwaniami. W każdej rzeczywistości ludzkiej są obecne światła i cienie, strony pozytywne i negatywne, nadzieje, wyzwania, sukcesy i porażki. Jeśli jest prawdą trudną do podważenia, że świateł jest o wiele więcej niż cieni, to jednak nie brak także i cieni. Zaczyna się zauważać, czasem w sposób wyraźny, ryzyko sekularyzacji i wzrastającą pokusę drobnomieszczańskiego stylu życia. Minęło definitywnie niebezpieczeństwo komunizmu ateistycznego i materialistycznego, który był jednak wrogiem wyraźnym i widocznym. Dzisiaj natomiast życie konsekrowane musi stawić czoło innemu wrogowipodstępnemu i niewidzialnemu, ale nie mniej z tego powodu niebezpiecznemu, mianowicie życiu duchowemu pustemu od środka wskutek przejmowania postaw laickich i zsekularyzowanych. Ryzyko to wchodzi do domów zakonnych poprzez rozpowszechnioną mentalność i dominujące wokół poglądy. Jeśli Pan Jezus przestaje być jedynym Mistrzem, inni zajmą Jego miejsce; jeśli zapomina się o jedynym Panu, odżywa pokusa złotego cielca. Można dostrzec pewne przejawy tego w zmniejszeniu się liczby powołań, przede wszystkim żeńskich, w starzeniu się personelu zakonnego, w nadmiarze pracy, w pewnych zamknięciach. Wobec tego wszystkiego wydaje się nam sprawą konieczną i naglącą, aby zapoczątkować refleksję nad zmianami w tożsamości i w jakości samej idei życia konsekrowanego. Na przykład konieczne jest przejście od stylu skoncentrowanego na prowadzeniu dzieł do refleksji nad charyzmatem założycielskim. Jak cały Kościół, także życie zakonne musi z mocą i odwagą nieść świadectwo Ewangelii Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Jak powiedzieliśmy Waszym Pasterzom, uważamy za potrzebny coraz bardziej szczery dialog i coraz prawdziwszą współpracę. Lepiej iść naprzód nawet powoli niż biec każdy w inną stronę. W sposób szczególny postawy niektórych osób mających bezpośredni kontakt z mass mediami wydają się działać bardziej na rzecz rozbicia niż jedności; chór śpiewa dobrze, jak wiemy, tylko wtedy, gdy wszyscy śpiewacy interpretują tę samą melodię, choć ich głosy różnią się brzmieniem.

Kończąc, pragniemy zapoznać Was z niektórymi inicjatywami, zaplanowanymi przez Dykasterium jako wyraz służby życiu konsekrowanemu, aby wzrastało ono w jedności i w świętości.

Przede wszystkim chodzi o celebrowanie Roku Życia Konsekrowanego, którego kalendarium załączamy wraz ze wskazaniami przygotowawczymi. Przy okazji tego wydarzenia Dykasterium opublikuje listy okólne (mamy nadzieję, że co cztery miesiące), skierowane do wszystkich osób konsekrowanych w Kościele i podejmujące różne tematy związane z życiem konsekrowanym. Pierwszy list, pod tytułem Radujcie się, został już ogłoszony.

Przygotowuje się rewizję dwóch dokumentów: Verbi sponsa – o żeńskim życiu kontemplacyjnym oraz Mutuae relationes. Prace nad nową redakcją tego ostatniego już trwają w naszym Dykasterium i w Kongregacji ds. Biskupów; zajmują się tym dwie komisje: jedna mniejsza, studyjna, a druga robocza, w której uczestniczą biskupi i wyżsi przełożeni.

Myśli się też o przygotowaniu wskazań na temat zarządzania dobrami kościelnymi; kilka dni temu (8-9 marca br.) odbyło się w Rzymie międzynarodowe sympozjum na ten temat.

Jest w przygotowaniu także dokument o braciach, który ukazuje motywy charyzmatu i nauczania w związku z wyzwaniami dzisiejszych społeczeństw.

 Dziękuję Wam jeszcze za wiadomości przesłane nam z okazji wizyty ad limina i korzystam z okazji, aby przesłać najserdeczniejsze pozdrowienia.

                                                                                                                                                                                João Braz kard. de Aviz
                                                                                                                                                                                          Prefekt

Watykan, 2 kwietnia 2014

__________________________________________________________________

Przewielebny O. Janusz Sok CSsR
Przewodniczący Konferencji Przełożonych Wyższych Męskich w Polsce
 
Przewielebna Matka Leticja Niemczura CSSJ
Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

 
16-17 Spotkanie Sióstr Historyczek w Warszawie, „Amicus” na Żoliborzu Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
wtorek, 29 kwietnia 2014 16:08

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce oraz Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 43. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych: „O warsztacie historyka praktycznie ”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 maja 2014 r. w programie między innymi wizyta w archiwum Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Program poniżej.

Więcej…
 
Nowa Konsulta Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 03 kwietnia 2014 11:43

W czasie 129 Zebrania Plenarnego naszej Konferencji została wybrana nowa Konsulta, którą będzie kierowała pracami Konferencji w latach 2014-2017. Przewodniczącą jest M. Leticja Niemczura, przełożona Generalna Sióstr Józefitek; Wice przewodniczącą – M. Agata Mirek, Przełożona Generalna Córek Maryi Niepokalanej.  Ponadto w skład Konsulty weszły:

M. Maksymilla Pliszka, Przełożona Generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, M. Petra Kowalczyk, Przełożona Generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, M. Joanna Wiśniowska, Przełożona Generalna Sióstr Serafitek, M. Radosława Podgórska, Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, M. Krzysztofa Babraj, Przełożona Generalna Sióstr Albertynek, M. Antonina Kasjaniuk, Przełożona Generalna Sióstr Opatrzności Bożej.

Dziękujemy najserdeczniej ustępującej Konsulcie za ofiarną i twórczą pracę dla życia zakonnego w Polsce. Niech Pan Bóg wynagrodzi włożone serce i poniesione trudy. Nowej Konsulcie życzymy darów i asystencji Ducha Świętego  w inspirowaniu i moderowaniu pracy Konferencji w tym bogatym okresie, który się przed nami otwiera: kanonizacja Papieża Jana XXIII i Jana Pawła II i Rok Życia Konsekrowanego w Kościele powszechnym i Kościele w Polsce

 
Orędzie Ojca Świętego na 51. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania 11 maja 2014 Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
środa, 23 kwietnia 2014 10:56

Uczyńmy z naszych serc "żyzną glebę" do słuchania i przyjęcia Słowa Bożego oraz do życia nim i przynoszenia dzięki temu owoców - napisał Franciszek w orędziu na tegoroczny, 51. już Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Zgodnie z wieloletnią praktyką, jest on obchodzony w Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w IV Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku wypada 11 maja. Tegoroczny Dzień będzie obchodzony pod hasłem "Powołania - świadectwa prawdy".

czytaj dalej
 
129 Zebranie Plenarne KWPŻZZ Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
poniedziałek, 31 marca 2014 09:02

W dniach 1-3 kwietnia 2014 w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu KEP, odbędzie się 129 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Będzie ono miało charakter sprawozdawczy i wyborczy. Zebranie, jak zwykle, rozpocznie Mszą św. J.E. Ks. Nuncjusz Celestino Migliore.  Wobec zbliżającej się kanonizacji Bł. Jana Pawła II uczestniczki spotkania będą dzieliły się refleksjami nad nauczaniem Błogosławionego o życiu zakonnym. J.E. Ks. Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP będzie mówił o aktualnych sprawach Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.  Gościem Zebrania będzie też Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, o. Janusz Sok. W ostatnim dniu Zebrania Plenarnego zostanie przekazana uczestniczkom Iskra Miłosierdzia, którą Przewodnicząca KWPŻZZ M. Leticja Niemczura otrzymała z rąk J.Em. Ks. Kardynała S. Dziwisza w czasie uroczystości w Krakowie.                                                                                                                                                        sjol

 
List Radujcie się... Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 28 marca 2014 10:20

Pierwszy zapowiedziany List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego, który w oryginale nosi nazwę Rallegratevi ukazał się w Watykanie w końcu lutego. List ma na celu przygotowanie do Roku Życia Konsekrowanego. poniżej pełny tekst.

Więcej…
 
Zapowiedź listu związanego z Rokiem Życia Konsekrowanego Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
piątek, 28 lutego 2014 14:09

alt


Rallegratevi! Radujcie się!

To tytuł pierwszego z serii listów przygotowanych przez Kongregacje ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zapowiedzianych kilka tygodni temu jako propozycja refleksji dla osób konsekrowanych w perspektywie Roku Życia Konsekrowanego. Został on opublikowany w tych dniach przez Wydawnictwo Watykańskie w języku włoskim.  List jest skierowany do osób konsekrowanych i jego celem jest zaproszenie do osobistej i wspólnotowej konfrontacji między Ewangelią i Życiem w perspektywie nauczania Papieża Franciszka, który wzywa zakony do tego, aby obudziły świat. Tytuł listu odwołuje się również do słów Papieża, który mówi często, że „prawdziwa radość jest zaraźliwa”.

Więcej…
 
Zaproszenie do Łagiewnik na uroczystą Mszę Świętą z przekazanie lampionu z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   

Czcigodna Matka
Leticja Niemczura CSSJ
Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

 W imieniu Konferencji Episkopatu Polski oraz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mamy przyjemność zaprosić na uroczystą Mszą Świętą, która odbędzie się 30 marca 2014 roku, o godzinie 10.00, w krakowskich Łagiewnikach. Eucharystia będzie celebrowana przez Kard. Stanisława Dziwisza i transmitowana przez TVP 1 oraz TVP Polonia. Podczas Mszy Świętej chcielibyśmy przekazać na ręce Czcigodnej Matki lampion z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II, 16 grudnia 2003 roku, jako symbolem Iskry Bożego Miłosierdzia. Tym gestem chcielibyśmy odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego z homilii z 17 sierpnia 2002 roku: „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść ‘iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

Więcej…
 
Solidarność w modlitwie Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Od tygodni śledzimy z niepokojem wydarzenia na Ukrainie, towarzysząc Wam wszystkim w modlitwie w tych trudnych dniach zmagań o wolność, modlą się nasze Zgromadzenia i wspólnoty.  Jesteśmy z Wami myślą i bliskością. Dziś Konsulta Konferencji Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Żeńskich i Przewodnicząca Konferencji Klasztorów Klauzurowych uczestniczyły we Mszy św. w Waszej intencji. Zapewniamy Was o naszej siostrzanej i braterskiej solidarności. Modlimy się do Boga Wszechmogącego i Miłosiernego, aby wspierał Was, otaczał opieką i chronił; aby pomnażał siły, odwagę i nadzieję. Wierzymy w zwycięstwo dobra i prawdy -
W imieniu żeńskich Zgromadzeń zakonnych czynnych i klauzurowych w Polsce

          m. Leticja Niemczura,                                                   m.Weronika Sowulewska,                           
        przewodnicząca KWPŻZZ                             przewodnicząca Konferencji Klasztorów Klauzurowych
 
śp. S. M. Gabriela (Aneta) Kubecka, Uczennica Boskiego Mistrza Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   
czwartek, 27 lutego 2014 16:11

Śp. S. M. Gabriela Kubecka


Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności (…). Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka (…) dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (z Księgi Mądrości)

Twoja ostatnia noc na tej ziemi, podobnie jak w całym twoim życiu, to był bieg oblubienicy szukającej Oblubieńca, którego ostatecznie znalazłaś o brzasku dnia wołając pełna szczęścia: pochwyciłam Go i nie puszczę. Trwaj więc w tym uścisku Oblubieńczej miłości już na wieki.

Do zobaczenia w Niebie!

Więcej…
 
Przemówienie Papieża Franciszka do Episkopatu Polski - Ad limina Apostolorum 7.II.2014 r. Drukuj
Wpisany przez KWPŻZZ   

Drodzy Bracia w biskupstwie,

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji – jako kapłan, biskup i papież – dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, aby budować jedność i pokój zakorzenione w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący na duchu przykład. Z pewnością postawa taka będzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc nadziei.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 2 z 8

© 2001-2012 Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych * webmaster * XHTML and CSS.