Prowadzone dzieła

domy_dziecka
osrodki_wychowawcze_2
dps_dla_dzieci
zakl_opieki_zdrowotnej
PRZEDSZKOLA
szkoly
domy_samotnej_matki
dps