Terminarz roczny

najblizsze_wydarzenia
WYDARZYLO_SIE_2

Terminarz roczny

Idźcie i Głoście Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce 2016-2017

20-22.I.    Sesja Naukowa dla Sióstr katechetek w Częstochowie ul. św. Barbary 43

23-27.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

6-10.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55

Szkolenie odbędzie się w domu Caritas Polska w Warszawie, ul. Okopowa 55, dzielnica Wola. Dojazd z różnych kierunków do przystanku Niska: z Banacha – tramwaj 1; z Dworca Centralnego – tramwaj 22; z Woli – tramwaj 27; z Wilanowa przez Stare Miasto – autobus 180.

27-29. I.      Sesja formacyjna dla Sióstr referentek powołaniowych – Częstochowa Dom Rekolekcyjny Sióstr Szarytek, ul. św. Barbary 43 – Informacje dla Sióstr Rozpoczęcie obiadem o godz. 13.00. Zajęcia rozpoczną się o godz. 14.00.Zakończenie o godz. 10.00.

10-12.III.     Sesja dla Sióstr pracujących w dziełach charytatywnych Dom Rekolekcyjny SS.Szarytek, Cz-wa, ul.Św.Barbary 43

17-19.III.   Sesja dla Sióstr „Blaski i cienie wieku średniego” Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55

19-21.III.   Spotkanie sióstr dyrektorek przedszkoli w Tyńcu – Życie duchowe a zarządzanie

31.III -2.IV    Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Misyjnych w Niepokalanowie Informacje  Program

25-27.IV.   Wiosenne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie – Sekretariat KEP

10 V   Spotkanie dotyczące placówek pieczy zastępczej w Centrum Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: kwpzzz@episkopat.pl

12-14 V   Spotkanie dla sióstr lekarek – Olsztyn k. Częstochowy

19-20 V  Spotkanie dla sióstr zajmujących się historią – Warszawa, ul. Okopowa 55

30-31 V  Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Centrum Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: kwpzzz@episkopat.pl

10 VI      Spotkanie dla sióstr referentek powołaniowych – w Centrum Caritas Polska,  Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: e-mail:  s.powolaniowa@wp.pl)

5-7 IX    Spotkanie dla sióstr pielęgniarek – na Jasnej Górze

9 IX       Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

9-13 X   Sesja dla mistrzyń wszystkich etapów formacji – Laski k. Warszawy

CFD Trzebinia – Szkoła Formatorek 2017-2019

15-17.I.     Sympozjum Katechetyczne pt: „Katecheza, czy Ewangelizacja?...  
w Krakowie – prowadzi bp Grzegorz Ryś

22-24.I.     Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Powołaniowych
w Częstochowie, ul. Św.Barbary 43 (u SS.Miłosierdzia).

1-5. II       I turnus Szkolenia nowo mianowanych Przełożonych Lokalnych
15-19.II    II turnus Szkolenia nowo mianowanych Przełożonych Lokalnych

Rozpoczęcie obiadem o godz. 13.00. Zajęcia rozpoczną się o godz. 14.00.
Zakończenie o godz. 10.00.  Szkolenie dbędzie się w domu Caritas Polska w Warszawie,
ul. Okopowa 55, dzielnica Wola. Dojazd z różnych kierunków do przystanku Niska:
z Banacha – tramwaj 1; z Dworca Centralnego – tramwaj 22; · z Woli – tramwaj 27;
z Wilanowa przez Stare  Miasto – autobus 180.

26-28.II  Spotkania  Sióstr  pracujących  w  Dziełach  Charytatywnych w Częstochowie

3-6.III.      Rekolekcje Ewangelizacyjne u Sióstr Miłosierdzia w Częstochowie

4-6.III.   Ogólnopolska Kongregacja Referentów Powołaniowych na Górze św.Anny.

11-13.III.  Sesja wieku średniego –  w domu Caritas Polska w Warszawie, ul. Okopowa 55

5-7.IV.   Wiosenne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych odbędzie się w Warszawie,
Skwer Kard.Wyszyńskiego 6

8-10.IV      Sesja Formacyjna dla  Sióstr Referentek Misyjnych – „Darmo otrzymaliście…”

20-21.V.    Ogólnopolskie spotkanie Sióstr zajmujących się historią Zgromadzenia odbędzie się we Wrocławiu

20-22.V.   Spotkanie Sióstr Lekarek odbędzie się w Krynicy Morskiej

1-2.VI.      Spotkaniee Sióstr Ekonomek odbędzie się w Warszawie, w domu Caritas Polska, ul.Okopowa 55

6-8.IX.    Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek na Jasnej Górze.

27-28.IX.    Sesja dla Sióstr pracujących w domach zakonnych oraz instytucjach kościelnych na Jasnej Górze – “Miłość Miłosierna – drogą do Świętości”

8.X.    Sesja dla sióstr dyrektorek Przedszkoli – Rozwój moralny i religijny dziecka przedszkolnego

8-9.X.    Sesja dla sióstr wychowawczyń i nauczycieli

10-14.X.  Sesja dla Mistrzyń wszystkich etapów formacji w Laskach k. W-wy

11-13.X.    Jesienne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Krakowie – Łagiewnikach

14.X.      Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP

7-9.XI.   Sesja dla Przełożonych Wyższych odbędzie się w Warszawie, w domu Caritas Polska, ul.Okopowa 55

 

2015

9-11.I.                 Sesja dla Sióstr Katechetek – Częstochowa, (u SS.Szarytek, ul. Św.Barbary 43)

2-6.II.                 I turnus Szkolenia nowo mianowanych Przełożonych Lokalnych
16-20.II.            II turnus Szkolenia nowo mianowanych Przełożonych Lokalnych

Rozpoczęcie obiadem o godz. 13.00. Zajęcia rozpoczną się o godz. 14.00. Zakończenie również obiadem o godz. 13.00.  Szkolenie odbędzie się w domu Caritas Polska w Warszawie, ul. Okopowa 55, dzielnica Wola. Dojazd z różnych kierunków do przystanku  Niska:  z Banacha – tramwaj 1; z Dworca Centralnego – tramwaj 22; · z Woli – tramwaj 27;  z Wilanowa przez Stare Miasto autobus 180.

13-15.II.          Zakroczym –  Sesja Formacyjna dla Sióstr referentek powołaniowych

6-8.III.             Czechowice-Dziedzice – Sesja Formacyjna dla SS. referentek powoł.

27.II.-1.III.      Kongregacja Osób Odpowiedzialnych za Powołania – Zakopane (w Księżówce). Początek o g. 15.30.

21 23.IV.        Sympozjum 4. Konferencji Przełożonych Wyższych Zgromadzeń i Zakonów – KUL Lublin

9.V.                Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Pow.– Jasna Góra

15-17.V.        Sesja dla Sióstr Lekarek we Wrocławiu (u SS.Elżbietanek)

22-23.V.        Spotkanie Sióstr zajmujących się historią Zgromadzeń

25-26.V.        Zebranie sióstr Ekonomek – Warszawa, w Caritas Polska

28-31.V.        III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu (Ewangelizacja w środowisku wiejskim)

5-7.VI            Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego w Częstochowie

12-14.VI.       Kongres Misyjny w Warszawie

9-30.VII.       Międzyzakonny Kurs Odnowy – Sulejówek

5-12.VII.        Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych w Taize

9-30.VII.        Międzyzakonny Kurs Odnowy – Sulejówek

8-10.IX.         Sesja dla Sióstr Pielęgniarek w Częstochowie

12-13.IX       Sesja dla Nauczycieli i wychowawczyń

16-17.IX.       Sesja Liturgiczna dla Formatorek, Formatorów i zainteresowanych

tematem Obrzędów profesji zakonnej – Częstochowa, Seminarium Duchowne

16-18.IX.        Rzym Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

19.IX.              Wspomnienie Świętych i Męczenników życia konsekrowanego

23-26.IX.        Jasna GóraKongres Młodych Osób Konsekrowanych

26.IX.              Uczczenie Świętych i Męczenników życia konsekrowanego na Jasnej Górze

29.IX. – 1.X.    Jesienne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych Żeńskich

Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie – Sekretariat SEP

5-9.X.              Sesja dla Sióstr Formatorek wszystkich etapów formacji w Laskach.

9.X.                 Inauguracja Kolejnego roku Studium Formacyjnego

Wpisany przez KWPŻZZ
11.V.               Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasnej Górze. Rozpoczęcie

o godz.10.00  w Sali O. Kordeckiego. Zakończenie ok.godz.16.00 (program jest zamieszczony w Biuletynie Powołaniow.)

17-18.V.         Ogólnopolskie spotkanie Sióstr zajmujących się historią Zgromadzenia dbędzie się w Warszawie, w Domu Pielgrzyma

”Amicus” ul. Hozjusza 2 przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie około godz.12.00

21-22.V.       Zebranie Sióstr Ekonomek w Warszawie, w Centrum Caritas, ul.Okopowa 55

7-10.VI.        Spotkanie dla Sióstr pracujących w zawodach medycznych w Starej Wsi k.Brzozowa (Podkarpacie) w domu

SS.Służebniczek NMPNP. Rozpoczęcie o godz.18.00 kolacją. Wcześniej, o g.17.00 Msza św. w Bazylice (dla chętnych).

Zakończenie  w poniedziałek śniadaniem o godz. 7.30.

9.VI.            Beatyfikacja M. Zofii Czeskiej, założycielki Sióstr Prezentek i M. Małgorzaty Szewczyk, założycielki Sióstr Serafitek,                                    odbędzie się w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 10.00

25-27.X.         Spotkanie dla Sióstr Katechetek w Niepokalanowie

1-3.X.           Jesienne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych odbędzie się w Warszawie, Skwer Kard.Wyszyńskiego 6

4-8.XI.            Sesja dla Mistrzyń wszystkich formacji w Laskach k.Warszawy